Осень время размышлений и начало итогов – в это волшебное время много рождается интересного …

Три года назад в этот период впервые в эфир вышла программа Профибуд. Мы радо вместе работаем с такими замечательными ведущими как Александра и Мария.

В следующую среду в 20:20 в эфир выйдет наше поздравление, а это ананс события) Следите за нами в facebook и instagram.


Осінь час роздумів і початок підсумків – у цей чарівний час багато народжується цікавого…

Три роки тому в цей період вперше в ефір вийшла програма ПрофіБуд .
Ми радо співрацюємо з такими чудовими ведучими як Олександра та Марія.

В наступну середу о 20:20 в ефір вийде наш привіт, а це ананс події)
Стежте за нами в facebook та instagram.


Жидкие обои, варианты которых позволяют кардинально преобразить интерьер любого помещения, в последнее время приобретают все большую популярность. На сегодняшний день существует 3 основных вида данных обоев отличаются присутствовать в их составе компонентами и соответственно ценовым диапазоном:

1. Обои на основе шелкового волокна. Отличительными чертами данной разновидности является превосходное качество и хорошая износостойкость. Также к преимуществам можно отнести превосходную устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

2. Обои из целлюлозы. Несмотря на свою долговечность такие обои достаточно быстро теряют насыщенность цвета вследствие чего их стоимость существенно ниже вышеупомянутого вида.

3. Комбинированный вариант. Сочетание шелковых и целлюлозных покрытий для стен. Подобный компромисс, хотя и лучше целлюлозных обоев, однако идеальным не является.

Главные компоненты жидких обоев В качестве базовых ингредиентов применяются материалы, которые просачиваются особым клейким веществом. В отличие от традиционных обоев, подобная обрабатывающая смесь в сухом состоянии имеет вид сыпучих фракций, упакованных в емкость различного объема. Производители качественного декоративного покрытия используют в составе шелк, хлопок или лен, а для выразительности эстетического эффекта, в качестве дополнительного ингредиента добавляется перламутр и шерсть.

Производство жидких обоев – это высокотехнологичный процесс, с помощью которого удалось создать декоративное убранство, обладающий рядом преимуществ:

1. Устранение дефектов стен.

2. Быстрое высыхание.

3. Наличие экологически чистых компонентов позволяет использовать жидкие обои в детской комнате, не опасаясь за здоровье ребенка.

4. Прекрасная эластичность и износостойкость.

5. Хорошо пропускает воздух.

6. Отличная устойчивость к высоким температурам, что минимизирует шанс возгорания.

Жидкие обои для стен, фото возможных дизайнерских решений можно посмотреть на нашем сайте, дают возможность при минимальных финансовых затратах придать интерьеру своей квартиры изысканный и роскошный дизайн. Фиксация декоративного материала к стене (предварительно очищенной от пыли) выполняется с помощью шпателя или с использованием специального пистолета – хоппера. Особого внимания заслуживает клей для жидких обоев. Наиболее оптимальным вариантом в составе обоев является – КМЦ

Жидкие обои в коридоре, фото которых есть на нашем сайте, в гостиной или в спальне не только создадут особую атмосферу уюта и комфорта, но и подчеркнут изысканный вкус хозяина. Жидкие обои, варианты которых позволяют подобрать любое решение для интерьера исходя из индивидуальных предпочтений потребителя, это выбор профессионалов.

Посмотреть виды можно в разделе обои по видам: жидкие обои. Статья полезна! Поделись с друзьями)


Рідкі шпалери, варіанти яких дозволяють кардинально перетворити інтер’єр будь-якого приміщення, останнім часом набувають все більшої популярності.

На сьогоднішній день існує 3 основних види даних шпалер, що відрізняються присутніми в їх складі компонентами і відповідно ціновим діапазоном:

1. Шпалери на основі шовкового волокна. Відмінними рисами даного різновиду є чудова якість і гарна зносостійкість. Також до переваг можна віднести чудову стійкість до дії ультрафіолетових променів.
2. Шпалери з целюлози. Незважаючи на свою довговічність такі шпалери досить швидко втрачають насиченість кольору внаслідок чого їх вартість істотно нижче вище згаданого виду.
3. Комбінований варіант. Поєднання шовкових і целюлозних покриттів для стін. Подібний компроміс, хоч і краще целюлозних шпалер, однак ідеальним не є.

Головні компоненти рідких шпалер
В якості базових інгредієнтів застосовуються матеріали, які просочуються особливим клейкою речовиною. На відміну від традиційних шпалер, подібна обробна суміш в сухому стані має вигляд сипучих фракцій, упакованих в ємність різного об’єму. Виробники якісного декоративного покриття використовують в складі шовк, бавовна або льон, а для виразності естетичного ефекту, в якості додаткового інгредієнта додається перламутр і шерсть.

Виробництво рідких шпалер – це високотехнологічний процес, за допомогою якого вдалося створити декоративне оздоблення, що володіє рядом переваг:
1. Усунення дефектів стін.
2. Швидке висихання.
3. Наявність екологічно чистих компонентів дозволяє використовувати рідкі шпалери в дитячій кімнаті, не побоюючись за здоров’я дитини.
4. Прекрасна еластичність і зносостійкість.
5. Добре пропускає повітря.
6. Чудова стійкість до високих температур, що мінімізує шанс загоряння.

Рідкі шпалери для стін, фото можливих дизайнерських рішень можна подивитися на нашому сайті, дають можливість при мінімальних фінансових витратах додати інтер’єру своєї квартири вишуканий і розкішний дизайн. Фіксація декоративного матеріалу до стіни (попередньо очищеної від пилу) виконується за допомогою шпателя або з використанням спеціального пістолета – хопера. На особливу увагу заслуговує клей для рідких шпалер. Найбільш оптимальним варіантом є – КМЦ

Рідкі шпалери в коридорі, фото яких є на нашому сайті, в вітальні або в спальні не тільки створять особливу атмосферу затишку і комфорту, але і підкреслять витончений смак господаря.
Рідкі шпалери, варіанти яких дозволяють підібрати будь-яке рішення для інтер’єру виходячи з індивідуальних переваг споживача, це вибір професіоналів.

Переглянути види  можна в розділі шпалери за видами: рідкі шпалери.

Стаття корисна! Поділись із друзями)


Производитель обоев:

Германия обойная фабрика A.S.Creation.

Размер обоев:

Виниловые обои по размеру 1,06*1005 см. Расход одного рулона 10 м.кв.
Стиль обоев:
Использование преимущественно в классическом стиле.


Виробник шпалер:

Німеччина шпалерна фабрика A.S.Creation.

Розмір шпалер:

Вінілові шпалери за розміром 1,06*1005 см. Розхід одного рулону 10 м.кв.
Стиль шпалер:
Використання здебільшого в класичному стилі.


На сегодняшний день отечественный рынок представлен огромным ассортиментом современных товаров, используемых для декорирования стен. Несмотря на то что, основной акцент ставится на производстве виниловых, флизелиновых, текстильных и жидких обоев, бумажный аналог все еще не потерял своей актуальности. Использование передовых технологий позволило добиться улучшение как эстетических, так и эксплуатационных показателей бумажных обоев.

Популярность подобного декоративного материала обусловлена целым рядом преимуществ бумажных полотен:
1. Экологичность.
2. Демократический диапазон цен.
3. Не содержит вредных веществ и аллергенов.
4. Огромное разнообразие цветовых решений, текстуры, рельефа и орнаментов.
5. Простота в уходе.
6. Легкость монтажа.

Бумажные обои Erismann каталог FunPark

Бумажные обои в интерьере, фото возможных дизайнерских решений представлены на нашем сайте, условно разделяют на 7 типов со свойственными им достоинствами и недостатками:
1. Симплекс обои. Простой вариант, классического однослойного полотна из бумаги. К недостаткам можно отнести слабые эксплуатационные характеристики (чувствительны к влаге и воздействию солнечных лучей). Положительными моментами являются низкая стоимость и высокая экологичность.
2. Дуплекс обои. Усовершенствованный вариант, состоящий их нескольких соединенных полотен. Обои бумажные, полоска которых состоит из нескольких слоев, обладают хорошей прочностью и устойчивостью к атмосферным, а также механическим воздействиям, за счет наличия специального покрытия. Хорошо скрывают небольшие изъяны стен.

Кроме вышеуказанных вариантов, фотокаталог которых на нашем сайте в разделе бумажные обои. Вы можете посмотреть сходны с тиснением бумажные обои в стиле прованс и полотнами с роскошным рельефом которые украсят любой интерьер и придадут помещению изысканность и оригинальность. Хорошей устойчивостью к механическим воздействиям и отличной переносимостью контакта с влагой могут похвастаться пенообои. Благодаря роскошной фактуре они эффективно маскируют любые неровности поверхности. Синие бумажные обои, точечно обработанные акриловыми полимерами, закрепленными в условиях с высокой температурой, идеально подойдут для спальни.

Обои для кухни бумажные не стоит рассматривать в качестве эффективного решения. Однако если использовать такой вариант, то предпочтения стоит отдать обоям, состоящим из нескольких слоев и имеющим специальное покрытие.

Сообщи друзьям – поделись полезной информацией!


На сьогоднішній день вітчизняний ринок представлений величезним асортиментом сучасних товарів, що використовуються для декорування стін. Незважаючи на те що, основний акцент ставиться на виробництві вінілових, флізелінових, текстильних і рідких шпалер, паперовий аналог все ще не втратив своєї актуальності. Використання передових технологій дозволило добитися поліпшення як естетичних, так і експлуатаційних показників паперових шпалер.

Популярність подібного декоративного матеріалу обумовлена ​​цілим рядом переваг паперових полотен:
1. Екологічність.
2. Демократичний діапазон цін.
3. Не містить шкідливих речовин і алергенів.
4. Величезна різноманітність колірних рішень, текстури, рельєфу і орнаментів.
5. Простота в догляді.
6. Легкість монтажу.

Паперові шпалери Erismann каталог FunPark

Паперові шпалери в інтер’єрі, фото можливих дизайнерських рішень представлені на нашому сайті, умовно поділяють на 7 типів з властивими їм достоїнствами і недоліками:
1. Симплекс шпалери. Простий варіант, класичного одношарового полотна з паперу. До недоліків можна віднести слабкі експлуатаційні характеристики (чутливі до вологи і впливу сонячних променів). Позитивними моментами є низька вартість і висока екологічність.

2. Дуплекс шпалери. Вдосконалений варіант, що складається з декількох з’єднаних полотен. Шпалери паперові, смужка яких складається з декількох шарів, мають гарну міцність і стійкість до атмосферних, а також механічних впливів, за рахунок наявності спеціального покриття. Добре приховують невеликі вади стін.

Крім вищевказаних варіантів,  фотокаталог яких на нашому сайті в розділі паперові шпалери. Ви можете переглянути подібні з тисненням паперові шпалери в стилі прованс та  полотнами з розкішним рельєфом що прикрасять будь-який інтер’єр і додадуть приміщенню вишуканість і оригінальність. Доброю стійкістю до механічних впливів і відмінною переносимістю контакту з вологою можуть похвалитися вспіненні шпалери. Завдяки розкішній фактурі вони ефективно маскують будь-які нерівності поверхні. Сині паперові шпалери, точково оброблені акриловими полімерами, закріпленими в умовах з високою температурою, ідеально підійдуть для спальні.

Шпалери для кухні паперові не варто розглядати в якості ефективного рішення. Однак якщо використовувати такий варіант, то переваги варто віддати шпалерам, що складається з декількох шарів і мають спеціальне покриття.

Повідом друзів – поділись корисною інформацією!


Виробник шпалер:

Німеччина шпалерна фабрика A.S.Creation.

Розмір шпалер:

Вінілові шпалери за розміром 0,53*1006 см. Розхід одного рулону 5 м.кв.
Стиль шпалер:
Використання здебільшого в стилі лофт.


Напевно, всі знають що одним з найшвидших способів оновлення помешкання є зміна шпалер. Більшість знають технологію поклейки звичайних шпалер,а от з такими як рідкі, склотканинні, пробкові, бамбукові, паперові, вінілові, фотошпалери виникають певні труднощі. Саме тому вирішили розпочати

майстр клас по нанесенню сучасних шпалер

. І перші в списку у нас ознайомлення із рідкими шпалери.

Чому ми розпочинаємо саме з них ?

По-перше, велика гамма кольорів задовольнить будь-які вимоги дизайну. По-друге, Ви самостійно можете створити свій унікальний вид рідких шпалер. А саме домішати до колір-шовк, блиск та інші декоративні елементи – так можна виділити певну частину стіни, зробити комбінацію, чи нанести візерунок із плавним поєднанням структури.

Вимоги до стіни на яку ми будемо наносити шпалери.

Особливих немає – головне

  • не сипуча поверхня, чиста, рівномірний колір стіни,
  • якщо наносимо світлі види шпалер; якщо стіна містить
  • металеві дерев’яні предмети – обробити їх олійною фарбою.

Перед початком роботи, стіни рекомендовано прогрунтувати – це полегшує процес нанесення, а особливо при використанні грунту із кварцевим піском; немає необхідності закривати вікна, не існує правил стосовно напрямку нанесення,Ви обираєте стіну яка подобається і в перед…

Які інструменти для роботи потрібні при нанесенні ?

Ємність для розмішування шпалер; тертка; при певних роботах необхідно мати: захисну плівку; малярну стрічку, трафарет і губка, якщо плануєте наносити візерунок.

Як приготувати рідкі шпалери до нанесення?

Для початку рекомендуємо ознайомитись із інструкцією. Висипаємо суміш, ретельно перемішуємо, та додаємо воду. Обов’язково дотримуйтесь рекомендованої кількості води. Оскільки збільшення норми води – призводе до рідкої маси, яку буде тяжко нанести, вона буде сповзати, а при зменшеній кількості рідкі шпалери будуть густими і тяжко розтиратимуться, що призведе до великої розхідності матеріалу. І так розмішали із водою – залишаємо мінімум на 2 год., також можна ввечері підготувати суміш, а зранку приступити до роботи всією сім’єю.
Розпочинаємо: беремо певну суміш рідких шпалер і розпочинаємо наносити спочатку на терку, а потім розтираємо на стіні. Тримаємо кут приблизно на великий палець, а в загалом Ви самостійно можете відчути необхідний нахил, щоб створити рівномірну поверхню.

Чи довго висихають ?

До повного висихання приблизно 3 доби – це залежить від температури приміщення та його вологості, можна провітрювати кімнату для пришвидшення висихання.

Майстер-клас по нанесеню рідких шпалер.

Отже, ми переконались що нанести рідкі дуже просто тому ви зможете зекономити на роботі майстрів і разом з родиною провести час. Ремонт – це весело – все залежить від настрою з яким Ви до нього віднесетесь! А переглянути каталог рідких шпалер Ви можете перейшовши в розділ: рідкі шпалери.