Як наносити рідкі шпалери? Які переваги?

No comments yet

Напевно, всі знають що одним з найшвидших способів оновлення помешкання є зміна шпалер. Більшість знають технологію поклейки звичайних шпалер,а от з такими як рідкі, склотканинні, пробкові, бамбукові, паперові, вінілові, фотошпалери виникають певні труднощі. Саме тому вирішили розпочати

майстр клас по нанесенню сучасних шпалер

. І перші в списку у нас ознайомлення із рідкими шпалери.

Чому ми розпочинаємо саме з них ?

По-перше, велика гамма кольорів задовольнить будь-які вимоги дизайну. По-друге, Ви самостійно можете створити свій унікальний вид рідких шпалер. А саме домішати до колір-шовк, блиск та інші декоративні елементи – так можна виділити певну частину стіни, зробити комбінацію, чи нанести візерунок із плавним поєднанням структури.

Вимоги до стіни на яку ми будемо наносити шпалери.

Особливих немає – головне

  • не сипуча поверхня, чиста, рівномірний колір стіни,
  • якщо наносимо світлі види шпалер; якщо стіна містить
  • металеві дерев’яні предмети – обробити їх олійною фарбою.

Перед початком роботи, стіни рекомендовано прогрунтувати – це полегшує процес нанесення, а особливо при використанні грунту із кварцевим піском; немає необхідності закривати вікна, не існує правил стосовно напрямку нанесення,Ви обираєте стіну яка подобається і в перед…

Які інструменти для роботи потрібні при нанесенні ?

Ємність для розмішування шпалер; тертка; при певних роботах необхідно мати: захисну плівку; малярну стрічку, трафарет і губка, якщо плануєте наносити візерунок.

Як приготувати рідкі шпалери до нанесення?

Для початку рекомендуємо ознайомитись із інструкцією. Висипаємо суміш, ретельно перемішуємо, та додаємо воду. Обов’язково дотримуйтесь рекомендованої кількості води. Оскільки збільшення норми води – призводе до рідкої маси, яку буде тяжко нанести, вона буде сповзати, а при зменшеній кількості рідкі шпалери будуть густими і тяжко розтиратимуться, що призведе до великої розхідності матеріалу. І так розмішали із водою – залишаємо мінімум на 2 год., також можна ввечері підготувати суміш, а зранку приступити до роботи всією сім’єю.
Розпочинаємо: беремо певну суміш рідких шпалер і розпочинаємо наносити спочатку на терку, а потім розтираємо на стіні. Тримаємо кут приблизно на великий палець, а в загалом Ви самостійно можете відчути необхідний нахил, щоб створити рівномірну поверхню.

Чи довго висихають ?

До повного висихання приблизно 3 доби – це залежить від температури приміщення та його вологості, можна провітрювати кімнату для пришвидшення висихання.

Майстер-клас по нанесеню рідких шпалер.

Отже, ми переконались що нанести рідкі дуже просто тому ви зможете зекономити на роботі майстрів і разом з родиною провести час. Ремонт – це весело – все залежить від настрою з яким Ви до нього віднесетесь! А переглянути каталог рідких шпалер Ви можете перейшовши в розділ: рідкі шпалери.


Leave a Reply

Как наносить жидкие обои? Какие преимущества?

No comments yet

Наверное все знают что одним из самых быстрых способов обновления квартиры является смена обоев. Большинство знают технологию поклейки обычных обоев, а вот с такими как жидкие, стеклотканевые, пробковые, бамбуковые , бумажные, виниловые, фотообои возникают определенные трудности. Именно поэтому решили начать

мастер класс по нанесению современных обоев.

И первые в списке у нас жидкие обои.

Почему мы начинаем именно с их ?

Во-первых, большая гамма цветов удовлетворит любые требования дизайна. Во-вторых, Вы самостоятельно можете создать свой уникальный вид жидких обоев. А именно домешать на цвет-шелк, блеск и другие декоративные элементы – так можно выделить определенную часть стены, сделать комбинацию, или нанести узор с плавным сочетанием структуры.

Требования к стене на которую мы будем наносить обои.

Особых нет – главное

  • не сыпучая поверхность, чистая, равномерный цвет стены,
  • если наносим светлые виды обоев; если стена содержит
  • металлические деревянные предметы – обработать их масляной краской.

Перед началом работы, стены рекомендуется прогрунтовать – это облегчает процесс нанесения, особенно при использовании почвы с кварцевым песком; нет необходимости закрывать окна, не существует правил по отношению к направлению нанесения, Вы выбираете стену которая нравится и в перед …

Какие инструменты для работы нужны при нанесении ?

Емкость для смешивания обоев; тертка; при определенных работах необходимо иметь: защитную пленку; малярную ленту, трафарет и губка, если планируете наносить узор.

Как приготовить обои к нанесению?

Для начала рекомендуем ознакомиться с инструкцией. Высыпаем смесь, тщательно перемешиваем и добавляем воду. Обязательно соблюдайте рекомендованные количества воды. Поскольку увеличение нормы воды – приводит к жидкой массы, которую будет тяжело нанести, она будет сползать, а при уменьшенном количестве жидкие обои будут густыми и тяжело розтиратимуться, что приведет к большой розхидности материала.И так смешали с водой – оставляем минимум на 2 часа.,можно вечером подготовить смесь, а утром приступить к работе всей семьей.
Начинаем:берем определенную смесь жидких обоев и начинаем наносить сначала на терку, а потом растираем на стене. Держим угол примерно на большой палец, а в целом Вы самостоятельно можете почувствовать необходимый наклон, чтобы создать равномерную поверхность.

Долго высыхают ?

До полного высыхания примерно 3 суток – это зависит от температуры и его влажности, можно проветривать комнату для ускорения высыхания.

Майстер-клас по нанесеню рідких шпалер.

Итак, мы убедились что нанести жидкие очень просто поэтому вы сможете сэкономить на работе мастеров и вместе с семьей провести время. Ремонт – это весело – все зависит от настроения с которым к нему отнесетесь! А просмотреть каталог жидких обоев Вы можете перейдя в раздел: рідкі шпалери.


Leave a Reply